Thematische Synode: Financiële leefbaarheid

Dit is een synode van bezinning, namelijk over het kerk-zijn en (geen) geld hebben. In de toekomst kan de financiële positie van de gemeenten drastisch veranderen. Hoe dan verder? De synodezitting wordt voorbereid door de plaatselijke kerken en de districten.

arrow