Tentoonstelling Johannes Wickert

“ en het voorhang in de tempel scheurde in twee” 

Met Pasen werd het centrale paneel van de huidige tentoonstelling onthuld. Men kan nu zien wat er achter het gordijn verborgen was. Samen met nog negen andere schilderijen van Johannes Wickert maakt dit paneel de gebeurtenissen van de Lijdens- en Paastijd op een bijzondere wijze zichtbaar.

Voordat deze tentoonstelling na Pinksteren sluit, zijn we nogmaals ter plaatse op zondag 28 mei in de namiddag van 14 tot 18 u

We zouden het fijn vinden u, jullie en alle geïnteresseerden te mogen begroeten.

 Nicola en Johannes Wickert.

Plaats: Protestantse kerk, Rue Abbé Peeters 42, Malmédy (B)

( de straat is een straat met eenrichtingsverkeer; wie onbekend is met Malmédy raden we het gebruik van de GPS aan. De kleine kerk ligt achter de pastorie nr. 42 en is niet te zien vanaf de straat. Er zijn 2 à 3 parkeerplaatsen; parkeren kan ook in de straat of in het centrum )

Malmédy is een bezoek waard ! In de zomer bloeien er veel bloemen en er zijn meerdere cafés en restaurants voor haar bezoekers.

Duur van de tentoonstelling: nog tot 5 juni ( Pinksteren) Bezoek: op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Bezoek op andere momenten: aanvragen bij de pastorie: tel 080 771 229 of ev.pfarramt@skynet.be

www.johannes-wickert.eu

arrow