Emancipatie ondanks of dankzij de Reformatie?

Luther was onmiskenbaar een man van zijn tijd, zeker als  het gaat om zijn kijk op vrouwen. Toch neemt Luther een belangrijke theologische beslissing over het huwelijk die voor vrouwen en mannen van belang is. Het huwelijk en het gezinsleven waardeerde hij op andere manier. Het celibataire leven was niet langer de maatstaf voor de hoogste moraal. Dat bij Luther zijn theologie niet losgekoppeld kan worden van zijn privé-leven geeft ons dan weer de gelegenheid om te kunnen spreken over positie en de rol van de vrouw en de man.

Luthers geschriften inspireerde ook vrouwen in de zestiende eeuw, niet alleen verlieten velen het klooster (al dan niet gedwongen), een aantal van hen namen de pen op, discussieerden met mannelijke theologen of schreven liederen zoals bijvoorbeeld lied 517 in het Nieuwe Liedboek, Christus uit God geboren. Die veranderingen en die strijd zijn ook vandaag nog van belang.

De inleiding wordt met beeld ondersteund en biedt veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

14 juni 2017 Zandpoortkerk Mechelen

Aanvang 20u.

ds. Eefje van der Linden
Vormingsverantwoordelijke

Deze gespreksavond maakt deel uit van een reeks. Meer info hierover vindt u hier.

arrow