Verklaring regering en levensovertuigingen

Gisteren is er door de federale regering en de erkende religies en de vrijzinnigheid in België een verklaring opgemaakt. Deze verklaring erkent de waarden van onze samenleving en roept op tot tolerantie, vrijheid en ‘het recht om je eigen levenswijze te kiezen’.

De tekst werd opgesteld door een afvaardiging van de federale regering (premier Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens) en alle erkende religies en levensovertuigingen (de rooms-katholieke, anglicaanse, protestantse en orthodoxe Kerk, jodendom en islam – en de georganiseerde vrijzinnigheid).

De verklaring gaat vergezeld van een eerdere oproep, om België te blijven zien als een open en gastvrij land, waar geen plaats is voor tweedracht, haatprediking en terreur.

Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel is er het overleg tussen de regering en de erkende levensovertuigingen. Om het radicalisme te bestrijden en de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen waar mogelijk te overbruggen bestaat dit contact op regelmatige basis. Vanaf nu zal het tweemaal per jaar gebeuren. Het is een doorgaande dialoog, waaraan de religies en de regering beide hechten. Dat gebeurt onder in de Belgische context, die door alle partijen wordt erkend en waarin er een strenge scheiding is tussen kerk en staat. In de verklaring die gisteren verscheen staat zelfs opvallend dat “de voorrang van de Rechtsstaat op de religieuze wet” een van de uitgangspunten moet zijn.

Als protestanten, hierin vertegenwoordigd door ds. Steven H. Fuite, nemen we van harte deel aan dit overleg. We zijn doordrongen van het besef dat voor het samenleven van heel verschillende overtuigingen gedeelde waarden nodig zijn. Die waarden horen beschermd te worden door een rechtsstaat, die op haar beurt inziet dat ze in contact moet blijven met alle levende tradities in de samenleving. De verklaring hecht daarom veel waarde aan de dialoog met andere. Deze moet bijdragen aan een ‘maatschappij van vertrouwen’ tegen alle vervreemding in.

De hele verklaring kunt u hier lezen.

De oproep vindt u hier.

Afbeelding: Pixabay.com

arrow