Interview met Stef Bos

1. Omschrijf jezelf eens in drie woorden.

Altijd overal nergens.

2. U bent protestants? Waarom?

Ik heb een protestantse achtergrond. Mijn denken en doen zijn er sterk door beïnvloed. En het Nieuwe testament zijn samen met de TAO en het Bhoedisme. Nog altijd de basis van mijn idee over de weg die ik moet gaan.
Maar ik zie mezelf niet meer als deel van een groep. Ik hou van voetbal maar ben geen clubaanhanger.

3. Wat is uw favoriete Bijbelvers? Waarom?

Het vers dat mijn vader mij meegaf in mijn eerste bijbel: Romeinen 12.

De liefde is ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade. En gehecht aan het goede. Weest elkander in broederliefde genegen.

Met de opdracht kun je al een leven lang uit de voeten. Het komt uit de oudere vertaling. Ik blijf dat Nederlands ook het mooiste vinden voor een bijbel. Het verbindt ons met onze voorouders. Het laat hun taal herleven en voor een religieus boek werkt het beter. Het schept mysterie.

4. Wat houdt voor u bidden in?

Stilte. Inkeer. Alles loslaten voor even. Jezelf zien in een groter geheel. Als een klein schepsel in een eindeloze ruimte, het heelal.

5. Wat kunnen protestanten bijdragen aan de wereld vandaag?

Protesteren tegen een werkelijkheid die het humane ondermijnt. Zo is die richting ooit ontstaan, als protest tegen instellingen die alleen op macht uit zijn. En dikwijls is het protestantisme in diezelfde val getrapt, geworden waar het tegen was. Dus wat mij betreft: terug naar de bron van Luther.

foto: Janita Sassen