Op 12 juni j.l. werd een postzegel over het reformatiejaar uitgegeven. Bij de presentatie was minister de Croo aanwezig. De voorzitter van de VPKB, ds. Steven H. Fuite, hield een toespraak. Het werd geen lofrede op de reformatie, maar een sober betoog over het protestantisme te midden van de uitdagingen van vandaag.

Het ontstaan van de hervormingsbeweging onder Luther was niet bedoeld om de kerk te scheiden, maar echt om de ene kerk te hervormen, beter te maken. Dat dat leidde tot een conflict hoorde bij die tijd. Maar uiteindelijk heeft het een vrijere kerk en vrijere mensen opgeleverd. “Je mocht een individu zijn, niet bemoederd maar zélfverantwoordelijk, zonder voogdij, vrijheid van meningsuiting, gewetensvrijheid, ieder vrij in haar/zijn eigen keuze.”

De reformatie maakte ook deel uit van de modernisering van de wereld en heeft daardoor een zekere rationeel karakter gekregen. Men volgde de kerk in haar leer niet zonder meer, maar de waarheid werd gevonden in een lange dialoog over wat de waarheid van het evangelie uiteindelijk was. Dat debat is nooit afgesloten en iedere deelnemer is daarin welkom. In het protestantisme aanvaardt men diversiteit en is er geen ruimte voor één absolute waarheidsclaim. Niemand heeft de waarheid in pacht.

In de Belgische en Europese samenleving van tegenwoordig heeft de protestantse kerk in elk geval twee functies. Allereerst heeft de kerk oog voor de toekomst als belofte. De hedendaagse tendens is er één van zich op het eigen gelijk terug te trekken, maar de vragen dwingen ons juist tot een gezamenlijk, toekomstig beleid, tegen de angst kiezen voor de hoop.

Het tweede is dat het Nieuwe Testament ons vertelt van de Heer, die een spoor van menselijkheid achter zich laat. Wij moeten ons niet vastbijten in dogma’s, maar in het voetspoor van de man van Nazareth beseffen dat wij vooral medemens zijn.

Op de postzegels staan Luther en de deur van Wittenberg. Op de eerste dag uitgifte staat een prent van de bezetting van Antwerpen.

U kunt de toespraak in zijn geheel in PDF lezen.

Foto: Paul Muylaert